هر روز یک تست فیزیک حل کنید.ـ
ریز عادت ها را جدی بگیرید.ـ
فرصت ها را نسوزانید.ـ


این صفحه برای دانش آموزان سال یازدهم دبیرستان مفیدی اسلامشهر می باشد.(سال تحصیلی 1400-1399 )
سال تحصیلی پر از موفقیت را برای شما عزیزان آرزومندم و از خداوند متعال خواستارم که توانی به بنده بدهد تا کاری کنیکم کارستان .ـ


باشگاه تمرین آزمون مسائل مربوط به آزمون پایان سال


باشگاه تمرین آزمون مفاهیم مربوط به آزمون پایان سال


باشگاه تمرین تا ساعت 18 امروز ششم خرداد ماه قابل دسترسی می باشد.ـ


آزمون مستمر اردیبهشت 1400 قسمت مفاهیـــمآزمون مستمر اردیبهشت 1400 قسمت مسائل

با سلام ، این آزمون فقط بر روی مرورگر کروم اجرا خواهد شد .به هیچوجه از کلید های مرورگر برای برگشت به عقب و یا رفتن به جلو استفاده نکنید ، عملکرد برنامه به ضرر شما خواهد شد ، مخصوصا در هنگام آزمون . وارد باشگاه تمرین شوید و با دقت تمرینات را حل کنید تا به حد تسلط برسید .ـ

در زیر هر سوال یک راهنما وجود دارد که به کمک آن می توانید مسئله را حل کنید .ـ
آزمون دوپینگ 1

با سلام ، این آزمون فقط بر روی مرورگر کروم اجرا خواهد شد .به هیچوجه از کلید های مرورگر برای برگشت به عقب و یا رفتن به جلو استفاده نکنید ، عملکرد برنامه به ضرر شما خواهد شد ، مخصوصا در هنگام آزمون . وارد باشگاه تمرین شوید و با دقت تمرینات را حل کنید تا به حد تسلط برسید .ـلینک دانلود فیلم حل مسائل

مقدمه

1_3

4_11

12_13

14_16

17_25

26_30

31_32

33_38

39 الف و ب

39 ت پ و ث

39 ج چ

40 الف تا ت

40 پ تا چ

41_44

45

46_49 الف

49 ب

50

50 الف

50 ب

50 روش تستی و 51

52 A

52 D

53 B

54 A

55-56

57-59

60-62

63_66

67

68_71

72_73

74

75_76

77_81

83

84_85

86_89

91_Alef_P

91_T_C

91_J_Ch

91_H

92_A

92_B_F

92_G

92_I

93آغاز فصل دوم جریان الکتریکی و مدارهای مقاومت ها10

11

12_13

14_22

23_24

25_26

27

28

29_30

31

32_33

34

35

36_37

38_39

40