هر روز یک تست فیزیک حل کنید.***** ریز عادت ها را جدی بگیرید.**** فرصت ها را نسوزانید.****.ـقبل از دانلود نرم افزارها این نرم افزار را دانلود کرده و آن را در کامپیوتر خودتان تست کنید . داخل نرم افزار راهنمایی هایی وجود دارد . اگر تست نرم افزار با موفقیت انجام شد شما می توانید از نرم افزارهای ما استفاده کنید.ابتدا فایل را از حالت زیپ خارج کنید. این کار به کمک نرم افزار های وین رر انجام می شود. از نسخه ی جدید آن استفاده کنید. نسخه های قدیمی خوب کار نخواهند کرد.ـ


نرم افزار حل تمرین ها و مسائل کتاب درسی + امتحانات نهایی شامل حل و توضیح 73 سوال و مسئله . در امتحان نهایی امسال(1399) به احتمال زیاد از تمرین های کتاب درسی استفاده خواهد شد . در این نرم افزار مسائل مهمی مورد بررسی قرار گرفته اند از جمله تحلیل کامل نیروهای نردبان و نمودار حرکت چترباز و توضیح آزمایشها. هزینه شارژ این نرم افزار برای 30 بار اجرا 5000 تومان می باشد که می توانید به شماره کارت 6037991752995039 بانک ملی به نام بهرام قیاسی واریز نمایید . اگر کسی نمی تواند هزینه کند با شماره موجود در برنامه به بنده اطلاع دهد . در این نرم افزار نکات مهم در حین حل مسائل مرور می شوند.ــ