هر روز یک تست فیزیک حل کنید.***** ریز عادت ها را جدی بگیرید.**** فرصت ها را نسوزانید.****.ـ


آموزش تقسیم سریع . این نرم افزار جدید است. چون در بعضی از کامپیوتر ها نرم افزار قبلی اجرا نمی شد تغییراتی بوجود آوردیم.این نرم افزار از اول اجرا خواهد شد، یعنی کد دانش آموزی را خواهد پرسید.ـ


مواظب باشید کد موفقیت فقط یکبار تولید خواهد شد. آزمونی در کار نیست ، فقط مراحل را طی کنید . این نرم افزار تا 11 آبان کار می کند و اگر تاریخ کامپیوتر به روز نباشد کار نخواهد کرد.ـ


این فونت ها را در مسیر درایو ویندوز ، پوشه ویندوز ، پوشه فونت کپی کنید.ـ


هر شب این سوال را از خود بپرسید که ، امروز عمرم را در چه راهی خرج کردم و عاقبت این کارها چه می شود؟ اگر دیدی که عاقبت خرابی دارد آن کارها را ترک کن و اگر دیدی که عاقبت خوبی دارد آن کارها را تقویت کن. مواظب مصرف عمرت باش ، چون تنها سرمایه ی توست.ـ