دانلود قسمت هایی از کتاب ماندن در وضعیت آخر جهت آزمون سبک زندگی.ـ

نمونه سوالات امتحانی سبک زندگی.ـ

آزمون نسبتا دشوار می باشد و نیاز به مطالعه دقیق دارد.ـ