پاسخ تشریحی مسائل الکتریسیته تاریخ بروز رسانی 19 بهمن 93.ـ


جواب 1-3.ـ

جواب 4-8.ـ

جواب 9-16.ـ

جواب 17-23.ـ

جواب 24-29.ـ

دانلود فیلم آموزشی مبحث آینه های کروی. تاریخ بروز رسانی هشتم اسفند 93 .ـ


در این قسمت مطالبی برای دانش آموزان دبیرستان مفیدی در درس فیزیک 1جهت دانلود قرار دارد.ـ
روايت شده كه مردى خدمت حضرت حسين (ع) رسيده گفت من شخصى گناهكارم كه نميتوانم خود را از معصيت نگهدارم مرا پند و اندرزى بده فرمود پنج كار را انجام مده بعد هر گناهى مايلى بكن: اول از رزق روزى خدا نخور هر گناهى مايلى بكن. دوم از ولايت خدا خارج شو هر گناهى ميخواهى بكن. سوم جايى را پيدا كن كه خدا ترا نبيند هر چه ميخواهى بكن. چهارم وقتى ملك الموت براى قبض روح تو آمد جلوگيرى از او بكن هر گناهى ميخواهى بكن. پنجم وقتى مالك دوزخ ترا داخل جهنم كرد داخل نشو هر گناهى مايلى انجام ده ـ
امام حسين (ع) فرمود: پنج کار انجام بده و هر چه خواستي گناه کن‌: 1- روزي خدا را نخور. 2- از سرپرستي خدا بيرون برو. 3- در طلب جايي باش که خدا تو را نبيند. 4 -هنگاميکه فرشته‌ي مرگ آمد تا روح تو را بگيرد او را از خودت کنار بزن‌. 5 -هنگاميکه مالک تو را در آتش قرار مي‌دهد، تو داخل مشو و قرار نگير. گناه گاهي از غفلت و وسوسه و گاهي از نياز و اضطرار و گاهي از جهل و ناداني و گاهي از غرور و کبر و عناد و سرکشي‌، منشاء مي‌گيرد غفلت با تذکّر و نياز با تأمين و جهل با تعليم‌، درمان مي‌شود، امّا غرور و کبر و عناد و سرکشي‌، با بن‌بست و ضربه و عقوبت‌، مي‌تواند شکسته شود و حقارت آدمي و زبوني و پستي او مي‌تواند براي بيداري او تَلَنگُري باشد، براي او که از دوست مي‌برد و بادشمن پيمان مي‌بندد و بخاطر هيچ از خداي هستي چشم مي‌پوشد. حضرت ابا عبداللّه (ع) با بيان آرام حقارت‌، محدوديت و جفا و پستي گناهکارِ مغرور و مدعي را، پيش چشمش ميآورد و مي‌فرمايد: تو در رزق‌هاي گسترده در سرپرستي و پرورش خود محتاج کسي هستي که به عصيانش برخاسته‌اي‌. تو در حضور او هستي و او بر تو احاطه دارد. تو محکوم و اسير او هستي زندگي و مرگ تو به دست اوست‌. تو در اختيار او هستي و نمي‌تواني از آتش‌هايي که افروخته‌اي فرار کني‌. تو در زندگي و مرگ و رزق و سرپرستي خود محتاج او مي‌باشي‌. تو در احاطه و حضور در چنگال نظام‌ها و سنت‌هاي او مي‌باشي‌. پس به کجا فرار مي‌کني و با چه کسي درگير مي‌شوي و با چه چيزي به جدال چه کسي بر مي‌خيزي‌. ما از اينهايي که بخاطر آنها عصيان مي‌کنيم و تجاوز مي‌کنيم‌، چه بدست آورده‌ايم و چه حاصل برده‌ايم؟ آيا رزق و حمايت آنها را داشته‌ايم؟ آنها خود محدود و گرفتار و فقير هستند. آيا حضور و احاطه و قدرت حق را دارا هستند؟ پس چرا با دوست بجنگيم و با محدودهاي فقير و بينوا، معامله کنيم و خود را به هيچ بفروشيم و گرفتار عقوبت‌ها و حقارت‌ها و ذلّت‌ها و سوختن‌هاي مستمر بشويم؟!
دانلود فیلم آموزشی کار با برد بورد67مگ .ـ

برای موفقیت حداقل 8 ساعت تلاش در یک روز الزامی است.ـدانلود نرم افزار آموزشی مبحث شکست نور برای دانش آموزان فنی .ـ