جدید جدید.....دانلود نرم افزار مبحث ترمودینامیک ، معادله ی حالت. چون هنوز کد دانش آموزی ندارید وارد آزمون کلی نشوید. آزمون کلی فقط یک بار اجرا خواهد شد و در آخر کد جایزه را تولید خواهد کرد. پس فقط تمرین و آزمون آزمایشی را انجام دهید تا روز یک شنبه. .ـ

در این قسمت مطالبی برای دانش آموزان دبیرستان مفیدی در درس کامپیوتر جهت دانلود قرار دارد.ـ

جدید جدید ... آموزش قسمت کوچکی از نرم افزار ورد.ـ

آماده سازی اولیه .ـ
تنظیمات فونت.ـ
فرآیند هم فشار در ورد.ـ
ساخت آهنربای الکتریکی در ورد .ـ
ساخت مقاومت الکتریکی در ورد .ـ

دانلود نرم افزار جی.دبلیو.بیسیک .ـ
دانلود نمونه سوالات امتحانی.ـ
دانلود داس باکس برای اجرا در ویندوز 7 .ـ
دانلود فیلم آموزشی داس باکس(13مگ) .ـ
دانلود نرم افزار آموزشی برای سوالات امتحانی(35مگ) .ـ

مطالب آموزشی برای درس فیزیک 3.ـ

سوالات مفهومی ترمودینامیک.ـ

جواب سوالات مفهومی ترمودینامیک.ـ

سوالات مفهومی الکتریسیته ساکن.ـ

جواب سوالات مفهومی الکتریسیته ساکن.ـنرم افزار روش حل مسائل برای درس فیزیک 3.ـ

.ـ نرم افزار روش حل مسائل ترمودینامیک.در این قسمت مسائل گاج قرمز از سوال 8 تا 54 حل شده است دانلود تمام قسمت ها یک جا .ـ

نرم افزار روش حل مسائل ترمودینامیک.در این قسمت مسائل گاج قرمز از سوال 85 تا 180 حل شده است .ـ دانلود تمام قسمت ها یک جا .ـ

نرم افزار روش حل مسائل الکتریسیته ساکن.در این قسمت مسائل گاج قرمز از سوال 15 تا 47 حل شده است .ـ دانلود تمام قسمت ها یک جا .ـ

نرم افزار روش حل مسائل الکتریسیته ساکن.در این قسمت مسائل گاج قرمز از سوال 50 تا 86 حل شده است . ـ دانلود تمام قسمت ها یک جا .ـ

daneshmand.امضاء: دانشمند دات نت